Obsah časopisu Maso, ročník 2016, číslo 6

4 – Chov zvěře a produkce zvěřiny v ČR

Steinhauser, L.

12 – Odborný seminář na VOŠL a SLŠ v Písku – Výsledky kontrol zdravotního stavu ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob, novela zákona o myslivosti a související předpisy

Ježek, F.

19 – Senzorické hodnocení zvěřiny v Evropě

Tesařová, S., Ježek, F., Steinhauserová, I., Bořilová, G.

26 – Vybraní původci onemocnění z potravin ve spojení s černou zvěří

Bena, M., Kubánková, M., Vašíčková, P.

32 – Produkce vepřového masa ve vztahu ke způsobu kastrace prasat

Steinhauserová, I., Svobodová, I., Bořilová, G.

37 – Autentizace masa pomocí analýzy DNA

Zdeňková K., Akhatová D., Sýkorová H., Demnerová K.

40 – Další parametry barvy masa v soustavě CIE

Doležalová, J., Dvořák, P., Maté, D.

42 – Možnosti snížení obsahu sodíku v masných výrobcích

Škorpilová, T., Skřivánek, A., Adamcová, M., Pipek, P.

46 – Histochemická identifikace mléčných bílkovinných přísad v masných výrobcích

Luňáková, L., Pospiech, M., Petrášová, M., Javůrková, Z., Tremlová, B.

49 – Vplyv koreniacej zmesi s prídavkom Glukono-δ-Laktónu na vybrané ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku

Kročko, M., Ducková, V., Čanigová, M.,

53 – Mikrobiologická kvalita uzených ryb z tržní sítě

Cwiková, O.

56 – Vplyv zmesi rastlinných silíc na profil mastných kyselín v kurčacej prsnej svalovine

Angelovičová, M., Tkáčová, J., Bučko, O., Čapla, J., Zajac, P., Šnirc, M.

59 – Nutriční jakost jedlého hmyzu

Kouřimská, L., Adámková, A.

64 – Ochrana zvířat a welfare 2016

Voslářová, E.

64 – Plán jednotlivých čísel časopisu Maso, ročník 2017

4 – Game production in the Czech Republic

Steinhauser, L.

12 – Report on the workshop: Results of the health status controls of wild game in the Czech Republic

Ježek, F.

19 – Sensory evaluation of wild game meat in Europe

Tesařová, S., Ježek, F., Steinhauserová, I., Bořilová, G.

26 – The chosen agents of foodborne diseases in connection with wild boars

Bena, M., Kubánková, M., Vašíčková, P.

32 – Production of pork related to the type of castration of pigs

Steinhauserová, I., Svobodová, I., Bořilová, G.

37 – Authentication of the meat using DNA analysis

Zdeňková K., Akhatová D., Sýkorová H., Demnerová K.

40 – Other parameters of meat color in the CIE system

Doležalová, J., Dvořák, P., Maté, D.

42 – The possibility of reducing the sodium content in meat products

Škorpilová, T., Skřivánek, A., Adamcová, M., Pipek, P.

46 – Identification of milk protein ingredients in meat product by histochemical methods

Luňáková, L., Pospiech, M., Petrášová, M., Javůrková, Z., Tremlová, B.

49 – Impact of spices mixture with Gluconodelta-Lactone on the chosen parameters of fermented dry cured sausages

Kročko, M., Ducková, V., Čanigová, M.,

53 – Microbiological quality of smoked fish from retail of Czech Republic

Cwiková, O.

56 – The effect of a mixture of plant essential oils on the fatty acid profile in chicken breast muscle

Angelovičová, M., Tkáčová, J., Bučko, O., Čapla, J., Zajac, P., Šnirc, M.

59 – Nutritional quality of edible insects

Kouřimská, L., Adámková, A.

64 – 23rd International Conference “Animal Protection and Welfare 2016”

Voslářová, E.

64 – Journal Maso 2017: a schedule of the issues

error: Obsah webu je chráněn!