Obsah časopisu Maso, ročník 2016, číslo 7

4 – Spotřeba masa a uzenin v českých domácnostech

Šebková, V.

5 – Do prodeje potravin razantně vstupuje online

Klánová, E.

8 – Spotřebitelské preference při nákupu masa a masných výrobků v ČR – místo nákupu

Náglová, Z., Špička, J.

15 – Je export do Číny řešením? Vývoz částí nabízí potenciál ke zvýšení hodnot

Hortmann-Scholten, A.

18 – Zaostřeno na výživové označování soli

Kavka, M.

22 – Lipoperoxidace rybího masa během tepelné úpravy

Hostovský, M., Nekvapil, T., Večerek, V.

26 – Analýza hmotnostních ztrát masa při tepelném opracování

Hrabě, J., Hoza, I., Jeřábek, T.

30 – Stanovenie citlivosti stafylokokových kmeňov izolovaných z králika divého (Oryctolagus cuniculus) voči β-laktámovým antibiotikám

Regecová, I., Jevinová, P., Pipová, M., Turek, P., Výrostková J.

33 – Přeprava vodní drůbeže na jatky z pohledu úrovně úhynů u různých druhů

Voslářová, E., Večerek, V., Hytychová, T., Nenadovic, K., Bedáňová, I.

36 – Analýza úhynů krůt v souvislosti s jejich přepravou na jatky v různých měsících roku

Machovcová, Z., Voslářová, E., Bedáňová, I., Malena, M., Večerek, V.

38 – Pasteurelóza králíků

Valenta, J., Gardiánová, I.

48 – Vybrané nutriční hodnoty jedlého hmyzu – potemníka moučného, brazilského a stájového

Adámková, A., Kouřimská, L.

54 – 46. Lenfeldovy a Höklovy dny

56 – Plán jednotlivých čísel časopisu Maso, ročník 2017

4 – Consumption of meat and meat products by the Czech houeholds

Šebková, V.

5 – Online aggressively enters into the food retail

Klánová, E.

8 – Consumer preference in buying meat and meat products in the Czech Republic – place of purchase

Náglová, Z., Špička, J.

15 – Is the export to China a solution?

Hortmann-Scholten, A.

18 – The salt content labelling

Kavka, M.

22 – Lipid peroxidation of fish meat during heat treatment

Hostovský, M., Nekvapil, T., Večerek, V.

26 – Weight losses during the meat heat treatment

Hrabě, J., Hoza, I., Jeřábek, T.

30 – Determination of the susceptibility of Staphylococcus strains isolated from wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) to β-lactam antibiotics

Regecová, I., Jevinová, P., Pipová, M., Turek, P., Výrostková J.

33 – Transport of waterfowl for slaughter in terms of transportrelated mortality in different species

Voslářová, E., Večerek, V., Hytychová, T., Nenadovic, K., Bedáňová, I.

36 – Transport-related mortality of turkeys transported for slaughter in individual months of the year

Machovcová, Z., Voslářová, E., Bedáňová, I., Malena, M., Večerek, V.

38 – Rabbit’s pasteurellosis

Valenta, J., Gardiánová, I.

48 – Nutritional values of edible insects (Tenebrio molitor, Zophobas morio and Alphitobius diaperinus)

Adámková, A., Kouřimská, L.

54 – 46th Conference Lenfeld´s and Hökl´s days in Brno

56 – Journal MASO 2017: main topics of the issues

error: Obsah webu je chráněn!