Obsah časopisu Maso, ročník 2017, číslo 1

4 – Jatky jsou o zvířatech

Steinhauser, L.

11 – O jatkách

Pipek, P.

20 – Přehled vývoje porážek vybraných druhů jatečných zvířat

Kozák, A.

21 – Jateční výroba v České republice v r. 2015 (skot a prasata)

Katina, J., Kameník, J.

24 – Anketa časopisu Maso na téma: jatečnictví v ČR

Kameník, J.

26 – Poznatky veterinárního dozoru na drůbežích porážkách v Jihomoravském kraji

Morysek V., Sedlák M., Velecký J., Blahová D.

29 – Mikroklima, design vozidla a způsob řízení jako faktory ovlivňující welfare skotu při přepravě

Šímová, V., Voslářová, E., Večerek, V.

34 – Welfare a právní ochrana hospodářských zvířat ve Švédsku a v České republice

Fafejtová, K., Pištěková, V.

38 – Úroveň úhynů různých kategorií skotu v souvislosti s přepravou na jatky

Šímová, V., Večerek, V., Voslářová, E., Passantino, A., Bedáňová, I.

40 – Welfare aspekty chovu, přepravy a porážení krůt

Machovcová, Z., Voslářová, E., Malena, M., Večerek, V.

42 – TSE přežvýkavců v Evropě v roce 2015

Kameník, J., Katina, J.

46 – Snižování aktivity radiocesia v mase divokých prasat tepelnou tlakovou úpravou

Doležalová, J., Dvořák, P., Beňová, K.

48 – Spotřeba masa podle OECD: situace v r. 2015

Kameník, J.

50 – Spotřebitelské preference kvality a ceny při nákupu masa a masných výrobků

Špička, J., Náglová, Z.

55 – Vliv použití strojně odděleného masa na senzorické vlastnosti masných výrobků

Běhalová, H., Dordević, D., Javůrková, Z., Pospiech, M., Tremlová, B.

59 – Prítomnosť toxinogénnych druhov rodu Aspergillus v čiernom korení

Jevinová, P., Pipová, M., Regecová, I., Roba, P., Popelka, P.

4 – Slaughterhouses are about animals

Steinhauser, L.

11 – About the slaughter

Pipek, P.

20 – Survey of animals slaughtered in the Czech Republic since 1990

Kozák, A.

21 – Slaughtering in the Czech Republic in 2015 (cattle and swine)

Katina, J., Kameník, J.

24 – Slaughtering in the Czech Republic: interview with CEOs of the Czech slaughterhouses

Kameník, J.

26 – Findings of veterinary supervision at slaughter poultry in the South-Moravian Region

Morysek V., Sedlák M., Velecký J., Blahová D.

29 – Trailer microclimate, vehicle design and driving performance as factors affecting cattle welfare during transport

Šímová, V., Voslářová, E., Večerek, V.

34 – Animal welfare and legal protection of farm animals in Sweden and in the Czech Republic

Fafejtová, K., Pištěková, V.

38 – Death rates of different categories of cattle transported for slaughter

Šímová, V., Večerek, V., Voslářová, E., Passantino, A., Bedáňová, I.

40 – Welfare aspects of turkey farming, transport and slaughter

Machovcová, Z., Voslářová, E., Malena, M., Večerek, V.

42 – TSEs of ruminants in 2015 in Europe

Kameník, J., Katina, J.

46 – The reduction of the activity concentration of radiocesium in the meat of wild pigs by het-pressure boiling

Doležalová, J., Dvořák, P., Beňová, K.

48 – Meat consumption by OECD in 2015

Kameník, J.

50 – Consumers’ preference of quality and price in buying meat and meat products

Špička, J., Náglová, Z.

55 – The effect of mechanically separated meat inclusion on meat product sensory properties

Běhalová, H., Dordević, D., Javůrková, Z., Pospiech, M., Tremlová, B.

59 – Occurrence of toxigenic Aspergillus species in the black pepper

Jevinová, P., Pipová, M., Regecová, I., Roba, P., Popelka, P.

error: Obsah webu je chráněn!