Obsah časopisu Maso, ročník 2017, číslo 4

4 – Spotřeba masa a uzenin v českých domácnostech podle životního cyklu

Šebková, V.

5 – Fermentované mäsové výrobky

Staruch, L.

16 – Seminář „Trvanlivé masné výrobky“ na VFU Brno

Kameník, J.

22 – 2 500 let výroby trvanlivých fermentovaných salámů

Kameník, J.

29 – Narážení trvanlivých masných výrobků

Hrstka, M.

32 – Vyrábějte efektivněji pomocí moderní klipsovací technologie

Bregulla, D.

35 – Nové směry v oblasti zpracování trvanlivých fermentovaných masných výrobků

Němcová, M., Zajíc, V.

38 – Rizika konzumace syrového masa a možnosti, jak se vyhnout biologickým nebezpečím bakteriálního původu

Buschulte, A.

42 – Chemické zloženie svalov jahňacieho pliecka a stehna so zameraním na profil mastných kyselín

Angelovičová, M., Kormošová, H., Bučko, O.

51 – Kvalita masa kuřat Dominant chovaných na pastvě

Englmaierová M., Skřivan M.

53 – Estery kyseliny ftalové (DBP a DEHP) v obalech masných výrobků

Jandlová M., Jarošová A.

56 – Histochemický průkaz karagenanů

Javůrková, Z., Pospiech, M., Bartlová, M., Horák, R., Luňáková, L., Běhalová, H., Tremlová, B., Petrášová, M.

4 – Consumption of meat and meat products in Czech households by life cycle

Šebková, V.

5 – Dry fermented sausage. A review

Staruch, L.

16 – Conference „Dry meat products“ at University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno

Kameník, J.

22 – 2 500 years of history of dry fermented sausage

Kameník, J.

29 – Filling of dry sausages by the Handtmann machines

Hrstka, M.

32 – Produce effectively using modern clip technology

Bregulla, D.

35 – New trends in the ripening and drying of sausages

Němcová, M., Zajíc, V.

38 – Risks of Raw Meat Consumption and Possibilities of Avoiding the Hazards

Buschulte, A.

42 – The chemical composition of lamb shoulder and thigh muscles, focusing on the fatty acid profile

Angelovičová, M., Kormošová, H., Bučko, O.

51 – The meat quality of Dominant chickens reared on pasture

Englmaierová M., Skřivan M.

53 – Esters of phthalic acid (DBP and DEHP) in packaging materials of meat products

Jandlová M., Jarošová A.

56 – Histochemical Detection of Carrageenans

Javůrková, Z., Pospiech, M., Bartlová, M., Horák, R., Luňáková, L., Běhalová, H., Tremlová, B., Petrášová, M.

error: Obsah webu je chráněn!