Obsah časopisu Maso, ročník 2017, číslo 5

4 – Kvalita a bezpečnosť mäsa

Golian, J.

6 – Revize normy ISO 22000 pro řízení systémů bezpečnosti potravin je v procesu připomínkování

Čapla, J., Zajác, P., Čurlej, J., Belej, Ľ.

8 – Kvalita masa a ukazatele svalových vláken prasat genotypu Danbred

Okrouhlá, M., Stupka, R., Čítek, J., Zadinová K.

13 – Reformulace potravin a masné výrobky (1. část – jedlá sůl)

Kameník, J.

21 – Vliv technologického zpracování a izolačních postupů na kvalitu živočišné DNA v potravinách a krmivech

Pospíšilová, E., Piskatá, Z., Bořilová, G., Nesvadbová M., Steinhauserová, I.

27 – Využití chmele v masné výrobě

Pipek, P., Škorpilová, T., Psotková, M., Adamcová, M.

33 – Oxidačné procesy lipidovv priebehu výroby trvanlivých mäsových výrobkov

Reitznerová, A., Šuleková M., Nagy, J., Marcinčák, S., Semjon B., Turek, P.

37 – Vplyv mraziarenských teplôt na antimikrobiálnu rezistenciu stafylokokov izolovaných z mäsa ošípaných (Sus scrofa domestica)

Regecová, I., Jevinová, P., Pipová, M., Výrostková, J., Danišová, O., Dančanin, F.

41 – Prehľad diagnostiky vybraných pôvodcov zoonóz vo verejnom zdravotníctve a súvisiacich ochorení v Slovenskej republike

Sirotná, Z., Gičová, A., Dinčáková, L., Šimonyiová, D., Dräxlerová, M.

45 – Monitoring výskytu mikroorganizmov v spracovateľských prevádzkach hydinového mäsa

Pošiváková, T., Hromada, R., Veszelits Laktičová, K., Vargová, M., Švajlenka, J., Pošivák, J.

48 – Bezpečná hladina biogénnych amínov v potravinách

Výrostková, J., Dičáková, Z., Dudriková, E., Maľová, J., Semjon, B., Regecová, I.

51 – Meď vo svalovine hovädzieho dobytka z priemyselne zaťaženej oblasti

Skalická, M., Koréneková, B.

53 – Přepravní vzdálenost jako faktor ovlivňující úhyny krůt při přepravě na porážku

Machovcová, Z., Voslářová, E.,, Bedáňová, I., Malena, M., Večerek, V.

54 – Koření v masných výrobcích – levandule lékařská

Valchař, P.

57 – Souhrn stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) k viru hepatitidy E (HEV) jako patogenu přenosnému potravinami

Vašíčková, P., Kubánková, M.

63 – Nové myšlenky, nové výsledky a také nové kontakty V irském městě Cork proběhl v srpnu 63. Mezinárodní kongres vědy o mase a technologii (1. část)

Kameník, J.

4 – Meat safety and meat quality

Golian, J.

6 – The revision of ISO 22000 on food safety management system is in the process commenting

Čapla, J., Zajác, P., Čurlej, J., Belej, Ľ.

8 – Meat quality and muscle fibre characteristics of Danbred pigs

Okrouhlá, M., Stupka, R., Čítek, J., Zadinová K.

13 – Food reformulation and meat products. Part 1: Sodium chloride

Kameník, J.

21 – The impact of processing technologies and isolation procedures on the quality of animal DNA in food and feed products

Pospíšilová, E., Piskatá, Z., Bořilová, G., Nesvadbová M., Steinhauserová, I.

27 – Use of hop in meat production

Pipek, P., Škorpilová, T., Psotková, M., Adamcová, M.

33 – Oxidation processes of lipids during production of long-life meat products

Reitznerová, A., Šuleková M., Nagy, J., Marcinčák, S., Semjon B., Turek, P.

37 – Effect of freezing temperatures on the antimicrobial resistance of staphylococci isolated from meat of pigs (Sus scrofa domestica)

Regecová, I., Jevinová, P., Pipová, M., Výrostková, J., Danišová, O., Dančanin, F.

41 – Overview of the diagnostics of selected zoonotic agents in laboratories of the Public Health Authorities and related diseases in the Slovak Republic

Sirotná, Z., Gičová, A., Dinčáková, L., Šimonyiová, D., Dräxlerová, M.

45 – Monitoring of microorganisms in poultry meat processing operation

Pošiváková, T., Hromada, R., Veszelits Laktičová, K., Vargová, M., Švajlenka, J., Pošivák, J.

48 – Safety level of biogenic amines in food

Výrostková, J., Dičáková, Z., Dudriková, E., Maľová, J., Semjon, B., Regecová, I.

51 – Copper in the muscle of bovine from polluted area

Skalická, M., Koréneková, B.

53 – Transport distance affects mortality rates in turkeys transported for slaughter

Machovcová, Z., Voslářová, E., Bedáňová, I., Malena, M., Večerek, V.

54 – Spice in meat products – Common Lavender

Valchař, P.

57 – Summary of European Food Safety Authority (EFSA) scientific option on hepatitis E virus (HEV) as a food-borne pathogen

Vašíčková, P., Kubánková, M.

63 – Congress ICoMST 2017 was held in Ireland in August

Kameník, J.

error: Obsah webu je chráněn!