Obsah časopisu Maso, ročník 2018, mimořádné číslo k 100. výročí VFU Brno

4 – 100 let Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Večerek, V.

17 – Historie fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno

Tremlová, B.

23 – Fakulta veterinární hygieny a ekologie v současnosti

Tremlová, B.

36 – Významné osobnosti oboru Hygiena potravin na potravinářských ústavech FVHE

Tremlová, B.

40 – Knihy z oboru hygiena potravin na VFU Brno

Kameník, J.

41 – Potravinářské ústavy na FVHE VFU Brno

Tremlová, B.

54 – Z hlediska bezpečnosti potravin je oblast zpracování masa zvládnutá velmi dobře – Rozhovor s ústředním ředitelem SVS MVDr. Zbyňkem Semerádem

Tremlová, B.

55 – Úroveň končících studentů je velmi dobrá – Rozhovor s ústředním ředitelem SZPI Ing. Martinem Klanicou

Tremlová, B.

56 – Technologické dílny na FVHE VFU Brno

Tremlová, B.

58 – Letní škola hygieny potravin

Steinhauser, L.

60 – Fakulta jako školicí středisko DG SANCO

Steinhauser, L.

61 – Z historie Centra zdraví, výživy a potravin v Brně, Státní zdravotní ústav v Praze

Ruprich, J.

62 – Výzkumný ústav masného průmyslu

Steinhauser, L.

66 – Časopis Maso a VFU Brno

Kameník, J.

4 – 100 Years of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno (VFU Brno)

Večerek, V.

17 – History of the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology, VFU Brno

Tremlová, B.

23 – Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology at present

Tremlová, B.

36 – Prominent figures in the field of Veterinary Hygiene at the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

Tremlová, B.

40 – Literature on Food Hygiene issued by VFU Brno

Kameník, J.

41 – Food Departments at the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

Tremlová, B.

54 – Interview with Director General of the State Veterinary Administration

Tremlová, B.

55 – Graduating students are at a very good level (of knowledge). Meat processing is very well managed in terms of food safety. Interview with Director General of Czech Agriculture and Food Inspection Authority

Tremlová, B.

56 – Technological Plants at the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

Tremlová, B.

58 – Summer School of Food Hygiene

Steinhauser, L.

60 – Better Training for Safer Food at the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

Steinhauser, L.

61 – History of the Center for Health, Nutrition and Food in Brno

Ruprich, J.

62 – Research Institute of Meat Industry, Brno

Steinhauser, L.

66 – Maso Journal and VFU Brno

Kameník, J.

error: Obsah webu je chráněn!