Podle pololetních výsledků vývozu masa do třetích zemí to vypadá, že letos se členským zemím EU podaří vyexportovat rekordní množství masa. V prvním pololetí se podle Evropské komise prodalo z členských států celkem 3,58 milionů tun masa včetně vývozu živých zvířat a vedlejších jatečných produktů. Meziročně byl zaznamenán nárůst 11,8 %. Vše nasvědčuje tomu, že se podaří překonat dosavadní rekord z r. 2016, kdy se vyvezlo za celý rok 6,62 mil. t masa.

Největší díl vývozu připadá na vepřové maso. V období leden – červen 2019 se do třetích zemí prodalo 2,22 milionů t vepřového, meziročně došlo k nárůstu 14,7 %. Na pozitivním vývoji se nejvíce odráží vyšší prodeje do Číny, naopak pokles hlásí export do Koreje, Hongkongu nebo Filipín. Na druhém místě co do objemu vývozů z EU je maso drůbeží. V prvním pololetí letošního roku dosáhl vývoz téměř 950 tisíc t, oproti stejnému období roku 2018 byl zaznamenán nárůst 10,9 %. Naopak o necelé 2 % propadl export hovězího masa. Důvodem byl pokles vývozu do Turecka, který se nepodařilo kompenzovat zvýšenými prodeji v jiných zemích. Podrobnější údaje včetně největších obchodních partnerů u hlavních druhů mas (vepřové, hovězí, drůbeží) uvádí tabulka.

Tab.: Export masa v období leden – červen 2019 a 2018 z EU do třetích zemí (údaje v tunách jatečně upravených těl; pramen: Fleischwirtschaft 10/2019)

Vepřové maso 2019 2018 2019 k 2018 v %
export celkem 2 220 202 1 934 924 +14,7
z toho Čína 965 768 680 686 +41,9
Japonsko 241 688 231 710 +4,3
Jižní Korea 160 833 176 655 -9,0
Filipíny 138 290 143 083 -3,3
Hongkong 107 989 114 875 -6,0
USA 76 673 93 164 -17,7
ostatní 528 962 494 751 +6,9
hovězí maso 2019 2018 2019 k 2018 v %
export celkem 363 550 370 681 -1,9
z toho Hongkong 33 928 36 082 -6,0
Alžírsko 28 534 23 291 +22,5
Izrael 26 829 22 212 +20,8
Ghana 21 082 19 493 +8,2
Libanon 19 935 19 672 +1,3
Ostatní 233 242 249 140 -6,4
drůbeží maso 2019 2018 2019 k 2018 v %
export celkem 948 387 854 822 +10,9
z toho Filipíny 98 974 78 530 +26,0
Ghana 95 915 84 623 +13,3
Ukrajina 83 208 83 280 -0,1
Jižní Afrika 72 289 31 752 +127,7
Hongkong 58 712 64 897 -9,5
Vietnam 53 989 53 989 +28,6
ostatní 485 299 485 299 +3,3

Kam

error: Obsah webu je chráněn!