Podle pololetních výsledků vývozu masa do třetích zemí to vypadá, že letos se členským zemím EU podaří vyexportovat rekordní množství masa. V prvním pololetí se podle Evropské komise prodalo z členských států celkem 3,58 milionů tun masa včetně vývozu živých zvířat a vedlejších jatečných produktů. Meziročně byl zaznamenán nárůst 11,8 %. Vše nasvědčuje tomu, že se podaří překonat dosavadní rekord z r. 2016, kdy se vyvezlo za celý rok 6,62 mil. t masa.

Největší díl vývozu připadá na vepřové maso. V období leden – červen 2019 se do třetích zemí prodalo 2,22 milionů t vepřového, meziročně došlo k nárůstu 14,7 %. Na pozitivním vývoji se nejvíce odráží vyšší prodeje do Číny, naopak pokles hlásí export do Koreje, Hongkongu nebo Filipín. Na druhém místě co do objemu vývozů z EU je maso drůbeží. V prvním pololetí letošního roku dosáhl vývoz téměř 950 tisíc t, oproti stejnému období roku 2018 byl zaznamenán nárůst 10,9 %. Naopak o necelé 2 % propadl export hovězího masa. Důvodem byl pokles vývozu do Turecka, který se nepodařilo kompenzovat zvýšenými prodeji v jiných zemích. Podrobnější údaje včetně největších obchodních partnerů u hlavních druhů mas (vepřové, hovězí, drůbeží) uvádí tabulka.

Tab.: Export masa v období leden – červen 2019 a 2018 z EU do třetích zemí (údaje v tunách jatečně upravených těl; pramen: Fleischwirtschaft 10/2019)

Vepřové maso201920182019 k 2018 v %
export celkem2 220 2021 934 924+14,7
z toho Čína965 768680 686+41,9
Japonsko241 688231 710+4,3
Jižní Korea160 833176 655-9,0
Filipíny138 290143 083-3,3
Hongkong107 989114 875-6,0
USA76 67393 164-17,7
ostatní528 962494 751+6,9
hovězí maso201920182019 k 2018 v %
export celkem363 550370 681-1,9
z toho Hongkong33 92836 082-6,0
Alžírsko28 53423 291+22,5
Izrael26 82922 212+20,8
Ghana21 08219 493+8,2
Libanon19 93519 672+1,3
Ostatní233 242249 140-6,4
drůbeží maso201920182019 k 2018 v %
export celkem948 387854 822+10,9
z toho Filipíny98 97478 530+26,0
Ghana95 91584 623+13,3
Ukrajina83 20883 280-0,1
Jižní Afrika72 28931 752+127,7
Hongkong58 71264 897-9,5
Vietnam53 98953 989+28,6
ostatní485 299485 299+3,3

Kam

error: Obsah webu je chráněn!