Mnozí čeští zpracovatelé měli možnost navštívit v Paříži nedaleko výstaviště předváděcí centrum společnosti Sealed Air, které nabízelo nejrůznější možnosti balení potravin včetně čerstvého masa, masných polotovarů a masných výrobků. V časopise Maso jsme o pařížském Packforu psali v č. 6/2012 nebo č. 7/2015. Před časem vedení společnosti rozhodlo o přesunutí těchto aktivit do Itálie, konkrétně do města Passirana di Rho nedaleko Milána. Dne 4. dubna zde bylo slavnostně otevřené nové předváděcí centrum Packforum EMEA. Jak název naznačuje, centrum je určené pro zákazníky z Evropy, Středního východu a Afriky. Kromě tohoto střediska, provozuje Sealed Air již řadu let obdobné zařízení v Šanghaji a v USA, v sídle ústředí společnosti.

Obr. 1: V italské Passirana di Rho otevřel Sealed Air v dubnu nové Packforum EMEA.

Zákazníkům nabízí nové Packforum příležitost otestovat nová řešení v oblasti balení potravin. Passirana di Rho bude místem výměny informací a zkušeností prakticky z celého světa, neboť Sealed Air je skutečně globální firmou. Centrem pozornosti jsou inovace, efektivita ve využívání zdrojů a spotřebě energií. Zájemci z řad zpracovatelů mohou v Packforu přímo testovat své výrobky a vyzkoušet všechny nabízené koncepty balení na plně funkčních vzorových linkách. K dispozici je virtuální supermarket, moderně vybavené kuchyňské centrum a samozřejmě také výrobní závod Sealed Air v Passirana di Rho včetně technických a vývojových pracovníků. Tento závod patří mezi přední výrobní továrny koncernu s podílem 32 % na evropské produkci. Produkce byla na tomto místě zahájena v r. 1957, tehdy pod hlavičkou firmy Grace. V 60. a 70. letech závod expandoval a byly vybudovány produkční linky na potravinářské folie. V polovině 80. let zde navíc vzniká pilotní zařízení pro výzkum a vývoj (R&D). V Passiraně vznikly moderní a dnes velmi úspěšné koncepce BDF® nebo Darfresh®. Je zde soustředěna také výroba smrštitelných sáčků. Passirana je globální centrum excelentního vývoje v oblasti Darfresh® a OvenEase®. Laboratoře tohoto pracoviště disponují moderními analytickými přístroji, zařízeními na instrumentální analýzu a dalšími prostředky k provedení potřebných vyšetření včetně složitých migračních testů.

Obr. 2: Zázemí výrobního závodu v Passirana di Rho umožňuje testování balení potravin přímo v poloprovozních podmínkách simulujících skutečné prostředí.

Nové Packforum EMEA využívá obnovitelné zdroje energií. Vice-prezident Sealed Air Dr. Ron Cotterman poznamenal: „Snažíme se eliminovat odpady z našich procesů a rovněž našim zákazníkům pomáháme minimalizovat odpady v celém dodavatelském řetězci. Zlepšuje to efektivitu i ziskovost jejich procesů a významně pozitivně ovlivňuje životní prostředí a udržitelný rozvoj.“


Ze zahraničních pramenů připravil Josef Kameník