Podle polské Statistické ročenky zemědělství z roku 2017 (Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017) dosáhla v roce 2016 průměrná spotřeba masa na osobu 77,6 kg. Největší podíl připadlo na maso vepřové (40,8 kg), drůbežího masa zkonzumoval průměrný Polák 29,2 kg a hovězího masa pouhých 2,1 kg. Na rozdíl od nás se v Polsku sní dvojnásobné množství ryb. V r. 2016 vykazuje ročenka průměrnou spotřebu ryb a mořských plodů ve výši 12,9 kg/osobu. Vývoj spotřeby masa od r. 2005 znázorňuje následující tabulka.

Tab.: Vývoj spotřeby masa v Polsku (v kg/osobu a rok; pramen: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2017)

2005 2010 2016
Maso celkem 71,2 73,7 77,6
    z toho vepřové 39,0 42,2 40,8
    z toho drůbeží 23,4 24,6 29,2
    z toho hovězí 3,9 2,4 2,1
Ryby a mořské plody 11,4 13,0 12,9

 

V roce 2016 porazil polský masný průmysl celkem 1,78 milionů kusů skotu, 21,79 milionů prasat, 544 tisíc králíků, 30,8 tisíc kusů ovcí a 29,3 tisíce koní. Přestože spotřeba hovězího masa v zemi na osobu a rok v období 2005-2016 klesla, domácí produkce naopak stoupla. V roce 2005 bylo v Polsku poraženo 1,39 milionů kusů hovězího dobytka. Na osobu dosáhla podle statistické ročenky produkce hovězího masa v roce 2016 průměrných 13,1 kg, v r. 2005 to ještě bylo jen 8,2 kg. Většina hovězího masa směřuje z Polska na vývoz.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!