Podle údajů OECD dosáhla průměrná spotřeba masa v roce 2017  na 1 obyvatele Země 34,3 kg. Největší podíl připadlo na maso drůbeží (14,0 kg), téměř v těsném závěsu bylo vepřové (12,2 kg), následovalo hovězí (6,4 kg) a skopové (1,7 kg). Ve spotřebě masa existují mezi státy a regiony světa rozdíly, tak jako jsou diference v životní úrovni, příjmech, náboženském vyznání a dalších sociálních nebo kulturních charakteristikách.

Nejvíce zkonzumovaného masa na obyvatele připadlo předloni na USA (98,3 kg), nejméně ze sledovaných zemí vykázala Indie (3,3 kg). Průměrná spotřeba hlavních druhů masa v EU-28 dosáhla 69,0 kg. Uvedené hodnoty přitom vyjadřují spotřebu v hodnotě tzv. „masa na kosti“, který se rovná ekvivalentu váhy jatečně upravených těl (maso domácích kopytníků), drůbeží maso je uvedeno v hodnotě tzv. „kuchařské váhy“ (angl. cook weight), což odpovídá hmotnosti drůbeže po vyjmutí orgánů na jatkách. Spotřeba v hodnotě „masa na kosti“ neodpovídá skutečně snědenému masu, neboť v tomto ukazateli je obsažené i maso zpracované na krmivo pro zvířata (pet-food), kosti a také ztráty, než maso skončí na našich talířích nebo v masných výrobcích.

Přesnějším údajem o spotřebě je ekvivalent tzv. maloobchodní spotřeby masa (angl. retail weight equivalent). Přepočet je možný vynásobením hmotnosti masa „na kosti“ koeficienty 0,7 (hovězí a telecí), 0,78 (vepřové) nebo 0,88 (skopové a drůbeží). Ale ani tento údaj neodpovídá zcela tomu, kolik masa skutečně sníme. Ekvivalent maloobchodní spotřeby nezahrnuje ztráty masa během prodeje a při úpravě, nedokáže ani zohlednit, kolik nakoupeného masa uvaříme našim psím nebo jiným čtyřnohým miláčkům. Přesné spotřeby masa lze zjistit jen dotazníkovým detailním šetřením na vybraném vzorku populace.

Nejvyšší konzumaci hovězího masa vykázaly v roce 2017 podle OECD tradičně některé země Jižní Ameriky – Argentina (39,6 kg/osobu a rok), Paraguay (27,3 kg), Brazilci s 25,9 kg snědli průměrně stejně hovězího jako v USA. V EU-28 činila průměrná spotřeba hovězího masa 10,9 kg.

Ve vepřovém mase vede EU (průměrná roční spotřeba 32,1 kg/osobu), následují Vietnam (30,4 kg) a Čína (30,3 kg). Nejvíce drůbežího masa připadlo ve spotřebě předloni na Izrael (58,6 kg/osobu), následovaly USA (48,9 kg) a Austrálie (44,0 kg). Na 40 kg se dostala spotřeba drůbežího masa v Argentině a těsně pod touto hladinou skončila s 39,7 kg průměrné spotřeby Saudská Arábie. V EU-28 dosáhla průměrná roční spotřeba 24,2 kg, prakticky polovina spotřeby ve Spojených státech. Detailnější informace o spotřebě masa podle statistik OECD přinese první letošní číslo časopisu Maso.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!