Předpovídá server Genesus.com ve svém vydání z 8. března. Důvodem těchto pesimistických prognóz je aktuální vývoj v Číně. Africký mor prasat (AMP) stále decimuje tamní chovy prasat. Za poslední dva měsíce se odhaduje, že Číňané ztratili mezi 7 a 8 miliony prasnic! Důvodem jsou 2 nové vysoce virulentní kmeny viru AMP, které se objevily patrně v souvislosti s použitím nelegálních málo účinných vakcín.

V loňském roce poklesl stav prasnic v Číně ve srovnání s dobou před AMP o 37 %. Letos se tak bude do říše středu dovážet stále hodně vepřového, odhady hovoří o větším množství než vloni, údajně by se mělo jednat o 9,5 mil. tun. Těžit z toho budou exportně silné země, zejména USA. Vloni za prvních 9 měsíců vyvezli Američané rekordních 2,22 mil. t vepřového (meziročně plus 16,4 %). Cena zahraničního prodeje byla také rekordní a dosáhla částky 4,81 mld. euro. Do Číny směřovalo 767 500 t vepřového, export do této destinace vzrostl o 127 %.

Z poptávky po vepřovém v Číně profitovala v prvních třech čtvrtletích 2020 také EU včetně Německa, kde se bohužel v září objevil u divokých prasat AMP. Export vepřového včetně vedlejších produktů z EU do třetích zemí v období leden-září dosáhl 3,91 mil. t (meziročně + 16,2 %), z toho do Číny bylo prodáno 2,44 mil. t (meziročně +57,6 %). Podíl Číny na vývozu evropského vepřového dosáhl v daném období 62 %. Německo prodalo na čínský trh za prvních 9 měsíců 2020 necelých 495 tis. t vepřového masa.

A zatímco v současnosti se pro našeho západního souseda export vepřového masa do Číny zcela zastavil, Spojené státy vyváží o překot. V minulém týdnu exportovaly USA 59 600 t vepřového, z toho na čínský trh 28 200 t. Od září 2020 šlo o největší objem prodaného vepřového na zahraničních trzích.


Kam