V oblasti masa je Velká Británie silně závislá na dovozech. Jak uvádí březnové číslo měsíčníku Fleischwirtschaft, bylo v r. 2019 podle organizace AHDB (odbytová organizace na podporu zemědělství a zahradnictví) dovezeno do Spojeného království okolo 1,4 mil. t vepřového, hovězího a skopového masa. Toto množství pokrylo přibližně polovinu tamní spotřeby masa. Vloni v důsledku brexitu i pandemie covid-19 klesly importy masa o 6,7 %. I letos očekává AHDB další úbytek o 3,7 % na 1,26 mil. t. V období 2019-2021 má stoupnout domácí produkce uvedených tří druhů masa o asi 20 000 t, z čehož vyplývá určitý propad dodávek masa na britský trh. Domácímu trhu zajisté pomůže pokles vývozu britského masa do zahraničí. Vloni se měl export masa snížit o 6,7 % a letos by to mělo být o dalších 5,1 %. V letošním roce by se mělo ze Spojeného království vyvézt podle odhadů AHDB 499 tis. t masa. Otázkou zůstává, jak se do trhu s masem promítne brexit.

Nejdůležitějším druhem masa pro britský import je vepřové. Vloni bylo do Spojeného království dovezeno podle předběžných údajů 874 tis. t, meziroční propad činil 7,6 %. Zatímco množství zpracovaného masa, tj. masných výrobků nebo masných polotovarů zůstalo téměř stejné, klesl dovoz čerstvého chlazeného i mraženého vepřového včetně boků. Letos by mělo množství importovaného vepřového masa propadnout o 60 tis. t na 814 tis. t. Přispět by k tomu měla pomalu rostoucí domácí produkce. Očekává se zvýšení produkce vepřového masa meziročně o 4,5 % na 1,02 mil. t. Od r. 1999 by to byla nejvyšší úroveň produkce.

V oblasti hovězího masa se letos očekává propad produkce o 5,4 % na 873 tis. t. Snížit by se měla také spotřeba hovězího, minus by měl činit meziročně 2,9 %. Na druhou stranu se předpovídá zvýšení importu o 3,5 %. Optimisticky nevypadá ani prognóza chovu ovcí a produkce skopového masa. Ta by měla letos klesnout o 3,7 % na 285 tis. t. Přitom obdobně vysoký úbytek zaznamenal v meziročním srovnání i r. 2019 (- 3,6 %). Spotřeba by měla v r. 2021 klesnout oproti loňskému roku o 3,3 %. Přehledně uvádí situaci na britském trhu s vepřovým, hovězím a skopovým masem níže uvedená tabulka.

Tab. Trh s masem ve Spojeném království v letech 2019-2021 (údaje v 1 000 t; pramen: Fleischwirtschaft 3/2021)

2019 2020 2021 % 2020:2019 %2021:2020

vepřové maso

produkce 951 980 1 024 +3,0 +4,5
dovoz 946 874 814 -7,6 -6,9
vývoz 291 290 270 -0,3 -6,9
spotřeba 1 607 1 564 1 568 -2,7 +0,3

hovězí maso

produkce 906 923 873 +1,9 -5,4
dovoz 382 367 380 -3,9 +3,5
vývoz 174 147 143 -15,5 -2,7
spotřeba 1 114 1 144 1 111 +2,7 -2,9

skopové maso

produkce 307 296 285 -3,6 -3,7
dovoz 76 69 68 -9,2 -1,4
vývoz 99 89 86 -10,1 -3,4
spotřeba 285 276 267 -3,2 -3,3

maso (vepřové, hovězí, skopové) celkem

produkce 2 164 2 199 2 182 +1,6 -0,8
dovoz 1 404 1 310 1 262 -6,7 -3,7
vývoz 564 526 499 -6,7 -5,1
spotřeba 3 006 2 984 2 946 -0,7 -1,3

Kam