Společnost Devro s.r.o. (dříve Cutisin) letos slaví své velké jubileum – už 85 let vyrábí a dodává salámová i párková kolagenní střívka, kolagenní fólie a plastové párkové i salámové obaly používané při výrobě masných výrobků na celém světě.

Za obyčejným párkem ve střívku, do kterého se s křupnutím občas rádi zakousneme, stojí unikátní technologie a kvalifikovaná práce zaměstnanců v různých pozicích – od výrobních dělníků, přes výzkumné pracovníky, konstruktéry, laboranty až po obchodníky. A to již 85 let! 

Historie společnosti

Historie společnosti Devro se začala psát už ve třicátých letech dvacátého století v horské obci Kořenov, kam byly dovezeny stroje firmy Riedl z nedalekého Německa. V tamní bývalé textilní přádelně byla v roce 1933 zahájena výroba kolagenních střev, tehdy ještě nejedlých, které bylo nutné z masných výrobků sloupnout. Podnik nesl název Naturin, který se po druhé světové válce změnil na Cutisin. V roce 1946 probíhala výroba na čtyřech strojích a navíc byl zahájen i první vlastní výzkum a vývoj.

Po politických událostech v roce 1948 byl ke Cutisinu připojen závod na papírová a pergamenová střeva ve Slavkově u Brna. V té době také začal stoupat zájem o kolagenní střívka, na který bylo potřeba rychle reagovat. Výsledkem vývoje a výzkumu bylo světové prvenství v zahájení výroby jedlých kolagenních technologických obalů, které je datováno do roku 1952. Z důvodu zvyšování poptávky po kolagenních střevech bylo rozhodnuto o výstavbě nového závodu v Jilemnici, který byl uveden do provozu v roce 1961. Tím došlo k navýšení kapacity výroby a Cutisin, který vyráběl kolagenní střeva mnoha typů, tak mohl své výrobky exportovat prakticky do celého světa. I tato nová kapacita však brzy přestala uspokojovat stále stoupající poptávku především po párkových střívkách, a proto bylo v osmdesátých letech rozhodnuto o další přístavbě závodu v Jilemnici, která byla dokončena v roce 1989.

Devadesátá léta probíhala nejen ve znamení privatizace a postupného kapitálového vstupu hned několika zahraničních společností, ale také ve znamení dalšího rozvoje teď už soukromého podnikání. A proto byla v roce 1994 dokončena výstavba dalšího nového závodu, tentokrát ve Slavkově u Brna, který se kromě úpravy střev z Kořenova a Jilemnice zaměřil na výrobu plastových střev a obalů na masné a mlékárenské výrobky. Ještě před koncem milénia se společnost Cutisin stala součástí nadnárodní skupiny, do které patří ještě provozy ve Skotsku, Austrálii a USA, a která patří mezi tři největší výrobce kolagenních střívek na světě.

Současnost a značka Devro

Začátek nového tisíciletí přinesl další růst výroby, prodeje i poptávky, a tak bylo znovu potřeba navýšit výrobní kapacity závodu v Jilemnici. V roce 2006 proto byla slavnostně dokončena přístavba nového moderního provozu, kam v roce 2009 přešli i někteří zaměstnanci ze závodu v Kořenově, který již nesplňoval požadavky na moderní potravinářskou výrobu.

Další dekáda byla zahájena změnou názvu společnosti, takže všechny výrobní závody skupiny tak nově nesou název Devro. Z důvodu stále stoupající poptávky po technologických obalech vyrobených v Jilemnici společnost usiluje o další rozvoj a navyšování výrobní kapacity párkových střívek, a to investicí do výměny původních výrobních linek z roku 1989. Naše společnost klade také stále větší důraz na bezpečnost zaměstnanců a na ekologické aspekty. V rámci udržitelného rozvoje investuje do ekologických opatření, aby dopady průmyslové činnosti na okolí byly minimální.


Radek Šmíd, Devro s.r.o.