Při sčítání skotu v období květen/červen 2018 bylo v EU zjištěno méně dobytka než ve stejné době před rokem. Časopis Fleischwirtschaft (11/2018) publikoval statistiku agentury Eurostat, podle které bylo ve zmíněném období ve 13 členských zemích EU (90 % celkového stavu skotu v EU) zjištěno 80,73 milionů kusů hovězího dobytka. Meziročně došlo k poklesu o 1,0 %.

Největší propad byl zaznamenán v kategorii mladý skot do 1 roku (meziročně mínus 2,0 %). Žádný úbytek nebyl naopak evidován u býků starších jednoho roku. Také počet jalovic se meziročně snížil o 2,0 % na 11,17 milionů zvířat.

Ve sledovaných státech se početní stavy vyvíjely odlišně (viz tabulka). Největší chovatelé skotu v EU – Francie a Německo – vykázali meziročně nadprůměrný pokles, a to o 2,4 % (Francie) nebo o 2,2 % (Německo). K ještě výraznějšímu propadu došlo v Nizozemsku (- 4,4 %). Naopak ve Španělsku (+ 2,1 %), Polsku (+ 0,9 %) nebo Itálii (+ 0,8 %) se populace hovězího dobytka oproti roku 2017 zvýšila.

Tab.: Početní stavy skotu ve vybraných zemích EU (v tisíci kusech; údaje ze sčítání dobytka v období květen/červen 2015 až 2018; pramen: Fleischwirtschaft 11/2018)

201520162017201812018:17(%)
Francie19 46319 55919 43318 963-2,4
Německo12 65312 56312 36612 093-2,2
V. Británie9 91910 03310 0049 891-1,1
Irsko6 9647 2217 3647 349-0,2
Španělsko6 2346 4516 5886 725+2,1
Polsko5 9615 9396 1436 201+0,9
Itálie6 1466 1836 1186 170+0,8
Nizozemsko4 1344 2454 0963 918-4,4
Belgie2 5312 5552 4542 450-0,2
Rumunsko2 0782 0812 0122 002-0,5
Rakousko1 9501 9331 9381 907-1,6
Dánsko1 5681 5831 5651 560-0,3
Švédsko1 4761 4891 5011 507+0,4
EU-1381 07781 83581 58280 735-1,0

Pozn.: 1 za rok 2018 předběžné údaje

Pokles početních stavů hovězího dobytka způsobil v prvním pololetí 2018 vyšší meziroční nabídku jatečného skotu. Podle údajů Evropské komise se v první polovině roku 2018 zvýšily počty porážek skotu o 1,4 % na 13,13 milionů kusů. Produkce hovězího masa se zvedla dokonce o 1,8 % na 3,89 milionů tun. Vyšší byl především počet poražených jalovic (+ 6,0 % na 2,15 milionů kusů).


Kam

 

error: Obsah webu je chráněn!