Při sčítání skotu v období květen/červen 2018 bylo v EU zjištěno méně dobytka než ve stejné době před rokem. Časopis Fleischwirtschaft (11/2018) publikoval statistiku agentury Eurostat, podle které bylo ve zmíněném období ve 13 členských zemích EU (90 % celkového stavu skotu v EU) zjištěno 80,73 milionů kusů hovězího dobytka. Meziročně došlo k poklesu o 1,0 %.

Největší propad byl zaznamenán v kategorii mladý skot do 1 roku (meziročně mínus 2,0 %). Žádný úbytek nebyl naopak evidován u býků starších jednoho roku. Také počet jalovic se meziročně snížil o 2,0 % na 11,17 milionů zvířat.

Ve sledovaných státech se početní stavy vyvíjely odlišně (viz tabulka). Největší chovatelé skotu v EU – Francie a Německo – vykázali meziročně nadprůměrný pokles, a to o 2,4 % (Francie) nebo o 2,2 % (Německo). K ještě výraznějšímu propadu došlo v Nizozemsku (- 4,4 %). Naopak ve Španělsku (+ 2,1 %), Polsku (+ 0,9 %) nebo Itálii (+ 0,8 %) se populace hovězího dobytka oproti roku 2017 zvýšila.

Tab.: Početní stavy skotu ve vybraných zemích EU (v tisíci kusech; údaje ze sčítání dobytka v období květen/červen 2015 až 2018; pramen: Fleischwirtschaft 11/2018)

2015 2016 2017 20181 2018:17(%)
Francie 19 463 19 559 19 433 18 963 -2,4
Německo 12 653 12 563 12 366 12 093 -2,2
V. Británie 9 919 10 033 10 004 9 891 -1,1
Irsko 6 964 7 221 7 364 7 349 -0,2
Španělsko 6 234 6 451 6 588 6 725 +2,1
Polsko 5 961 5 939 6 143 6 201 +0,9
Itálie 6 146 6 183 6 118 6 170 +0,8
Nizozemsko 4 134 4 245 4 096 3 918 -4,4
Belgie 2 531 2 555 2 454 2 450 -0,2
Rumunsko 2 078 2 081 2 012 2 002 -0,5
Rakousko 1 950 1 933 1 938 1 907 -1,6
Dánsko 1 568 1 583 1 565 1 560 -0,3
Švédsko 1 476 1 489 1 501 1 507 +0,4
EU-13 81 077 81 835 81 582 80 735 -1,0

Pozn.: 1 za rok 2018 předběžné údaje

Pokles početních stavů hovězího dobytka způsobil v prvním pololetí 2018 vyšší meziroční nabídku jatečného skotu. Podle údajů Evropské komise se v první polovině roku 2018 zvýšily počty porážek skotu o 1,4 % na 13,13 milionů kusů. Produkce hovězího masa se zvedla dokonce o 1,8 % na 3,89 milionů tun. Vyšší byl především počet poražených jalovic (+ 6,0 % na 2,15 milionů kusů).


Kam

 

error: Obsah webu je chráněn!