Většina masa se ve světě spotřebuje v zemi svého původu. Na zahraniční obchod připadne jen menší část. Z celkové produkce hovězího masa v roce 2018 okolo 62,9 milionů tun bylo exportováno necelých 10,6 milionů t (16,85 %). V případě vepřového masa to byl ještě menší díl – z vyprodukovaných necelých 113,1 milionů t jich podle USDA (ministerstvo zemědělství USA) bylo vloni do zahraničí vyvezeno 8,5 milionů t (7,5 %).

Existují vysoce přebytkové regiony, ve kterých je podíl vývozu vyšší, než byl výše uvedený průměr. Největším vývozcem hovězího masa se vloni stala Brazílie s 2,1 miliony t. Při tamní produkci 9,9 milionů tun tak na export připadla více jak pětina (21,2 %). Ještě vyšší je podíl vývozu v Indii. Vloni se tato země dostala na pátou příčku v produkci hovězího masa (4,3 milionů t). Toto vysoké číslo je způsobené intenzivním chovem buvolů a produkcí buvolího masa. Ve statistikách se totiž buvolí maso řadí do stejné skupiny s hovězím a telecím masem. V exportu obsadila Indie dokonce druhou příčku s množstvím necelých 1,7 milionů t. Podíl vývozu na produkci činil 39,5 %. Austrálie je v tomto směru ještě více exportně orientovaná. Celosvětově ji v roce 2018 připadla sedmá příčka v produkci hovězího masa (2,3 miliony t), vývoz ve výši 1,6 milionů t vyhoupl Austrálii na třetí příčku. Podíl exportu byl necelých 70,9 %! Pořadí top 10 největších exportérů hovězího a vepřového masa v roce 2018 uvádí následující tabulka.

Tab. Pořadí 10 největších vývozců hovězího a vepřového masa na světě v r. 2018 (údaje v milonech t jatečně upravených těl; pramen: Fleischmärkte im Überblick. Marktanalyse 2019)

Hovězí maso vepřové maso
Brazílie 2,100 EU 3,050
Indie 1,665 USA 2,717
Austrálie 1,630 Kanada 1,350
USA 1,435 Brazílie 0,685
Nový Zéland 0,603 Chile 0,185
Argentina 0,500 Mexiko 0,180
Kanada 0,500 Čína 0,175
Uruguay 0,440 Austrálie 0,049
Paraguay 0,380 Rusko 0,045
EU 0,350 Vietnam 0,035
svět celkem 10,558 svět celkem 8,537

     Kam

error: Obsah webu je chráněn!