Většina masa se ve světě spotřebuje v zemi svého původu. Na zahraniční obchod připadne jen menší část. Z celkové produkce hovězího masa v roce 2018 okolo 62,9 milionů tun bylo exportováno necelých 10,6 milionů t (16,85 %). V případě vepřového masa to byl ještě menší díl – z vyprodukovaných necelých 113,1 milionů t jich podle USDA (ministerstvo zemědělství USA) bylo vloni do zahraničí vyvezeno 8,5 milionů t (7,5 %).

Existují vysoce přebytkové regiony, ve kterých je podíl vývozu vyšší, než byl výše uvedený průměr. Největším vývozcem hovězího masa se vloni stala Brazílie s 2,1 miliony t. Při tamní produkci 9,9 milionů tun tak na export připadla více jak pětina (21,2 %). Ještě vyšší je podíl vývozu v Indii. Vloni se tato země dostala na pátou příčku v produkci hovězího masa (4,3 milionů t). Toto vysoké číslo je způsobené intenzivním chovem buvolů a produkcí buvolího masa. Ve statistikách se totiž buvolí maso řadí do stejné skupiny s hovězím a telecím masem. V exportu obsadila Indie dokonce druhou příčku s množstvím necelých 1,7 milionů t. Podíl vývozu na produkci činil 39,5 %. Austrálie je v tomto směru ještě více exportně orientovaná. Celosvětově ji v roce 2018 připadla sedmá příčka v produkci hovězího masa (2,3 miliony t), vývoz ve výši 1,6 milionů t vyhoupl Austrálii na třetí příčku. Podíl exportu byl necelých 70,9 %! Pořadí top 10 největších exportérů hovězího a vepřového masa v roce 2018 uvádí následující tabulka.

Tab. Pořadí 10 největších vývozců hovězího a vepřového masa na světě v r. 2018 (údaje v milonech t jatečně upravených těl; pramen: Fleischmärkte im Überblick. Marktanalyse 2019)

Hovězí masovepřové maso
Brazílie2,100EU3,050
Indie1,665USA2,717
Austrálie1,630Kanada1,350
USA1,435Brazílie0,685
Nový Zéland0,603Chile0,185
Argentina0,500Mexiko0,180
Kanada0,500Čína0,175
Uruguay0,440Austrálie0,049
Paraguay0,380Rusko0,045
EU0,350Vietnam0,035
svět celkem10,558svět celkem8,537

     Kam

error: Obsah webu je chráněn!