Obsah časopisu Maso, ročník 2018, číslo 3

4 – Rozdíly jakostních parametrů Gothajského salámu v závislosti na směsi koření a obsahu soli

Jůzl, M., Burianová, T., Jarošová, A.

7 – Víc škody jak užitku? Náhrada NaCl chloridem draselným nemusí být jenom o hořké chuti

Kameník, J.

12 – Koření má pro člověka neocenitelnou hodnotu. Rozhovor s Ing. Zdeňkem Skalou, jednatelem společnosti Lay Koření

Kameník, J.

16 – Ošetření povrchu trvanlivých fermentovaných salámů k zabránění tvorby bílého povlaku

Walz, F. H., Gibis, M., Steppan, R., Dalferth, A., Herrmann, K., Weiss, J.

24 – Perspektivy a využití merlíkové a jáhlové mouky do masných výrobků

Gál, R., Burešová, I., Zacharová, M., Petrželová, M.

29 – Spišské párky – tradícia s nedostatkami

Turek, P.

32 – Výkrmnost, složení jatečného těla a kvalita masa býků a jalovic českého strakatého skotu

Bureš, D., Bartoň, L., Lebedová, N., Fořtová, J.

38 – Vliv plemene na kvalitu jehněčího masa

Dračková, E., Janoš, T., Filipčík, R.

41 – Uplatnenie personálnej hygieny v mäsospracujúcom priemysle

Vargová M., Veszelits Laktičová K., Pošiváková T., Hromada R., Toropilová D.

44 – Nutriční hodnota bezobratlých živočichů z pohledu výživy

Suchý, P., Straková, E., Macháček, M.

47 – Pozvánka na konferenci Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny

48 – Pozvánka na seminář Balení masa a masných výrobků, 7. června 2018, VFU Brno

4 – Differences in quality parameters of Gothajský salám depending on spice mixtures and salt content

Jůzl, M., Burianová, T., Jarošová, A.

7 – More risk as a benefit? Replace sodium chloride with potassium chloride may not just be a bitter taste

Kameník, J.

12 – Interview with Dipl.-Ing. Zdeněk Skala, managing director of LAY KOŘENÍ s.r.o.

Kameník, J.

16 – Surface treatment of dry fermented sausages to inhibit efflorescence formation

Walz, F. H., Gibis, M., Steppan, R., Dalferth, A., Herrmann, K., Weiss, J.

24 – Perspective and use of quinoa and millet flour into meat products

Gál, R., Burešová, I., Zacharová, M., Petrželová, M.

29 – Spišské párky (Spiš frankfurters) – tradition with shortcomings

Turek, P.

32 – Fattening performance, carcass composition and meat quality of bulls and heifers of Czech Fleckviech cattle

Bureš, D., Bartoň, L., Lebedová, N., Fořtová, J.

38 – Effect of breed on lamb meat quality

Dračková, E., Janoš, T., Filipčík, R.

41 – Application of personal hygiene in the meat processing industry

Vargová M., Veszelits Laktičová K., Pošiváková T., Hromada R., Toropilová D.

44 – Nutrition value of invertebrate animals from a nutritional point of view

Suchý, P., Straková, E., Macháček, M.

47 – Invitation to the conference XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny

48 – Invitation to the seminar: Packaging of meat and meat products, 7th June 2018, VFU Brno

error: Obsah webu je chráněn!