Obsah časopisu Maso, ročník 2018, číslo 2

4 – Vliv způsobu omráčení jatečných
prasat na vybrané ukazatele krevní
plazmy a hodnoty pH1

Kameník, J., Conte, F., Voslářová, E., Blahová, J., Maršálek, P., Bedáňová, I., Večerek, V.

8 – Návrat k soběstačnosti v produkci vepřového masa u nás není v nejbližší době pravděpodobný. Rozhovor s Ing. Karlem Uttendorfským, nákupním ředitelem společnosti MASO UZENINY POLIČKA, a. s.

Kameník, J.

12 – Zhodnocení výskytu nálezů na orgánových systémech a výskytu technologického poškození při porážce skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže na vybraných jatkách v České republice

Morkus, T., Večerek, V.

18 – Správná hygienická praxe na jatkách podle UECBV

Katina, J., Kameník, J.

24 – Dokonale upravené maso láká ke koupi – Pro perfektní opracování nabízí Weber stroje na míru

Sienk, T.

27 – Změna barvy a ztráty šťávy odkapáním u vepřového masa po působení ionizujícího záření

Dvořák, P., Doležalová, J., Beňová, K., Máté, D., Kovářík, L.

31 – Úřední kontroly SZPI v obchodní síti v roce 2017: masné a rybí výrobky

Kavka, M.

37 – Podmínky chlazení a mražení masa – vliv na údržnost a zdravotní nezávadnost

Svobodová, I., Bořilová, G., Hulánková, R.

42 – Wagyu (2. část)

Valenta, J.

48 – Technologie ConPro pro alternativní technologické obaly mělněných výrobků

Betz, M.

51 – Rozlišení κ, ι a λ-karagenanů pomocí obrazové analýzy

Bartlová, M., Javůrková, Z., Pospiech, M., Bartl, P., Luňáková, L., Běhalová, H., Tremlová, B.

54 – Rtuť ve svalovině ryb z řeky Labe a jejích přítoků

Novotná Kružíková, K., Říhová, D., Svobodová, Z.

57 – Koření v masných výrobcích – Černucha setá

Valchař, P.

4 – Effect of stunning methods on selected blood plasma parameters and pH1 of slaughter pigs

Kameník, J., Conte, F., Voslářová, E., Blahová, J., Maršálek, P., Bedáňová, I., Večerek, V.

8 – Interview with Ing. Karel Uttendorfský, purchasing director of MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

Kameník, J.

12 – Evaluation of the occurrence of patho-anatomical findings and the occurrence of technological damage in the slaughter of cattle, pigs, sheep, goats and poultry at selected slaughterhouses in the Czech Republic

Morkus, T., Večerek, V.

18 – Good Practices in Slaughter Hygiene according to UECBV

Katina, J., Kameník, J.

24 – Skinners by Weber for the perfect fresh meat processing

Sienk, T., Bodenwerder, Německo

27 – Change of color and loss of juice by dripping in pork after exposure to ionizing radiation

Dvořák, P., Doležalová, J., Beňová, K., Máté, D., Kovářík, L.

31 – The results of official controls in the Czech retail in 2017 by Czech agriculture and food inspection authority: meat products, fish products

Kavka, M.

37 – Parameters of chilling and freezing of meat – impact on shelf life and safety

Svobodová, I., Bořilová, G., Hulánková, R.

42 – Wagyu (Part 2)

Valenta, J.

48 – ConPro Technology for alternative comminuting products

Betz, M.

51 – Identification of κ, ι, λ-carrageenan by image analysis

Bartlová, M., Javůrková, Z., Pospiech, M., Bartl, P., Luňáková, L., Běhalová, H., Tremlová, B.

54 – Mercury in the muscle of fish from the Elbe river and its tributaries

Novotná Kružíková, K., Říhová, D., Svobodová, Z.

57 – Spice in meat products – Black cumin

Valchař, P.

error: Obsah webu je chráněn!