Obsah časopisu Maso, ročník 2018, číslo 7

6 – Maso, celosvalové masné výrobky a masné polotovary; Porovnání nákupního chování českých domácností v periodách září 2017 – červenec 2018 versus září 2013 – červenec 2014

Šebková, V.

7 – Není umění vyrobit, ale prodat

Steinhauser, L.

13 – Rozdíly mezi domácími a zahraničními dodavateli téměř nevidíme; Rozhovor s MVDr. Stanislavem Sekyrou a MVDr. Pavlem Grohem ze společnosti Makro Cash & Carry CR s.r.o.

Kameník, J.

16 – Maloobchod zažívá i letos dobré časy

Klánová, E.

20 – Systémy narážení s řezací hlavou v oboru zpracování masa; Část 2: použití ve výrobě

Betz, M.

26 – Ochrana tepelně opracovaných masných výrobků proti Clostridium botulinum pomocí prostředku na bázi přírodních látek – případová studie

McCusker, M. P.

30 – Co skrývá prastará konzerva?

Pipek, P., Šviráková, E., Škorpilová, T., Adamcová, M.

36 – Hodnocení využití lněné vlákniny při výrobě tepelně opracovaných masných výrobků

Pohůnek, V., Rýdlová, L., Beňo, F., Adamcová, M., Ševčík, R.

41 – Molekulárne hmotnosti degradovaných bielkovín a ich využitie pri stanovení procesu zrenia v sušenom solenom mäse

Čuboň, J., Cviková, P., Haščík, P., Hleba, L., Bobko, M., Trembecká, L., Bučko, O., Tkáčová, J.

46 – Nutričná kvalita mäsa bažanta poľovného (Phasianus colchicus) z voľného a farmového chovu

Gondeková, M., Šmehýl, P., Slamečka, J., Blaška, J., Gašparík, J., Pavlík, I.

51 – Desetinozí korýši: Otázka welfare v souvislosti s jejich využitím jako potraviny

Conte, F., Voslářová, E., Passantino, A.

54 – Význam dezinfekcie v spracovateľskej prevádzke rýb

Veszelits Laktičová, K., Vargová, M., Korim, P. , Hromada, R., Cimboláková, I.

57 – Plán jednotlivých čísel časopisu, ročník 2019

6 – Buying behavior of Czech households – comparison period September 2017-July 2018 to September 2013-July 2014

Šebková, V.

7 – It is not difficult to produce but to sell

Steinhauser, L.

13 – We hardly see the differences between domestic and foreign suppliers. Interview with Dr. Stanislav Sekyra and Dr. Pavel Groh, Makro Cash & Carry CR s.r.o.

Kameník, J.

16 – Retail is experiencing good times also this year

Klánová, E.

20 – Handtmann grinding system technology for meat processing. Part 2: application in the production proces

Betz, M.

26 – Clean Label Solution for the Control of Clostridium botulinum in Cooked Meats – A Case Study

McCusker, M. P.

30 – What is in very old meat preserve?

Pipek, P., Šviráková, E., Škorpilová, T., Adamcová, M.

36 – Assessment of utilization of flax fiber for the production of heattreated meat products

Pohůnek, V., Rýdlová, L., Beňo, F., Adamcová, M., Ševčík, R.

41 – Molecular weight of degraded proteins and their use in determining the maturing process in dried salted meat

Čuboň, J., Cviková, P., Haščík, P., Hleba, L., Bobko, M., Trembecká, L., Bučko, O., Tkáčová, J.

46 – Comparison of nutrition quality of meat of the free ranging and farmed common pheasant (Phasianus colchicus)

Gondeková, M., Šmehýl, P., Slamečka, J., Blaška, J., Gašparík, J., Pavlík, I.

51 – Decapod crustaceans: Some issues related to welfare and their use as food

Conte, F., Voslářová, E., Passantino, A.

54 – Importance of disinfection in fish processing plant

Veszelits Laktičová, K., Vargová, M., Korim, P. , Hromada, R., Cimboláková, I.

57 – Journal Maso 2019: main topics

error: Obsah webu je chráněn!