Obsah časopisu Maso, ročník 2020, číslo 4

4 – Bezpečnost a kvalita masných a rybích výrobků

Kavka, M.

12 – Porovnání kvality masových vepřových konzerv a polokonzerv

Beňo, F., Bauer, J., Pohůnek, V., Šviráková, E., Vlková, E., Ševčík, R.

19 – Paštiky a jejich rozdělení

Bauer, J., Beňo, F., Pohůnek, V., Ševčík, R.

22 – Výkonnější a úspornější alternativa kutru

Kužniar, P.

24 – Efektivně propojit výrobní procesy Digitalizační řešení jsou interakcí hardwaru, technologie a softwaru

Heckenberger, A.

29 – Je Beyond Burger™ pravou náhradou za hovězí hamburger?

Pernicová, H., Bischofová, S., Měřínská, Z., Horáková, K., Ostrovská, D., Řeháková, J., Hornová, J., Matulová, D., Kýrová, V., Krbůšková, M., Leciánová, D., Řehůřková, I., Ruprich, J.

32 – Výskyt Yersinia enterocolitica u jatečných prasat a prasnic

Hulánková, R.

36 – Údržnost krájených dušených šunek v modifikované atmosféře. Případová studie

Kameník, J., Bogdanovičová, K., Dorotíková, K.

40 – Hodnocení úrovně osobní hygieny ve stravovacích službách

Bogdanovičová K., Dorotíková K., Krásenská L., Kameník, J.

44 – Liga mistrů zemí produkujících vepřové maso

Windhorst, H.-W.

46 – Koňské maso

Kabourková, E.

51 – Právní úprava bezpečnosti a kvality masa a masných výrobků

Vošmerová, P.

56 – Potraviny jako vektor virového onemocnění COVID-19?

Kabourková, E.

58 – Konzumný hmyz ako potravina a krmivo vo svete a v Európskej únii – mini revue: časť II

Šimková, Z., Šimko, J., Šimko, Š.

4 – Safety and quality of meat products

Kavka, M.

12 – Comparison of pork preserves and semipreserves

Beňo, F., Bauer, J., Pohůnek, V., Šviráková, E., Vlková, E., Ševčík, R.

19 – Pâtés and their classification

Bauer, J., Beňo, F., Pohůnek, V., Ševčík, R.

22 – Emulsifier: a more powerful and economical alternative to the bowl cutter

Kužniar, P.

24 – Handtmann: digitization solutions are the interaction of hardware, technology and software

Heckenberger, A.

29 – Is Beyond Burger™ the right substitute for beef?

Pernicová, H., Bischofová, S., Měřínská, Z., Horáková, K., Ostrovská, D., Řeháková, J., Hornová, J., Matulová, D., Kýrová, V., Krbůšková, M., Leciánová, D., Řehůřková, I., Ruprich, J.

32 – Prevalence of Yersinia enterocolitica in fattening pigs and sows

Hulánková, R.

36 – The shelf life of sliced cooked hams in a modified atmosphere

Kameník, J., Bogdanovičová, K., Dorotíková, K.

40 – Monitoring of personal hygiene at food service facilities

Bogdanovičová K., Dorotíková K., Krásenská L., Kameník, J.

44 – The Champions League of the pig meat producing countries

Windhorst, H.-W.

46 – Horsemeat

Kabourková, E.

51 – Legal regulation of safety and quality of meat and meat products

Vošmerová, P.

56 – Might food serve as a vector of the viral disease COVID-19?

Kabourková, E.

58 – Edible insects as food and feed in the world and in the European Union-mini revue: Part I

Šimková, Z., Šimko, J., Šimko, Š.