Obsah časopisu Maso, ročník 2020, číslo 3

4 – Technologie mělněných masných výrobků

Pipek, P.

12 – Výroba paštik na moderních automatických strojích KS

Kameník, J.

13 – Bílkovinný gel hraje klíčovou roli v technologii mělněných masných výrobků

Kameník, J., Pospiech, M., Král, O.

21 – Dusitany v mäsových výrobkoch a ich účinky

Staruch, L., Šoucová, P.

28 – Moderní výroba jemného díla. Kombinací mražené a chlazené suroviny lze připravit jemné dílo s efektivně vynaloženými náklady

Loeffler, F.

31 – Trend má zelenou aneb novinka od firmy VISCOFAN

Peček, M.

34 – Vliv délky zrání na organoleptické vlastnosti masa daňků evropských z farmového chovu

Bureš, D., Bartoň, L., Panovská, Z., Kudrnáčová, E., Lebedová, N., Fořtová, J.

40 – Vplyv dĺžky skrmovania ľanového semena na kvalitu mäsa bravčového stehna

Marcinčák, S., Bartkovský, M., Sopková, D., Andrejčáková, Z., Semjon, B.

44 – Historická štatistika produkcie a spotreby mäsa v bývalom Československu (1918–1937)

Šimková, Z., Šimko, J., Šimko, Š.

50 – Označování a uvádění na trh tatarského bifteku

Vošmerová, P.

4 – Technology of comminuted meat products

Pipek, P.

12 – Production of p.t.s on modern automatic machines of the KS brand

Kameník, J.

13 – Protein gel plays a key role in the technology of comminuted meat products

Kameník, J., Pospiech, M., Král, O.

21 – Nitrites in meat products and their effects

Staruch, L., Šoucová, P.

28 – Modern production of meat products on Inotec machines

Loeffler, F.

31 – New product from Viscofan – Veggie casing

Peček, M.

34 – The effect of ageing time on meat quality of farmed fallow deer (Dama dama)

Bureš, D., Bartoň, L., Panovská, Z., Kudrnáčová, E., Lebedová, N., Fořtová, J.

40 – Effect of linseed (Linum usitatissimum L.) feeding duration on quality of the pork meat

Marcinčák, S., Bartkovský, M., Sopková, D., Andrejčáková, Z., Semjon, B.

44 – Historical Statistics of Production and Consumption Meat in the Former Czechoslovakia (1918–1937)

Šimková, Z., Šimko, J., Šimko, Š.

50 – Labelling and placing on the market of steak tartare

Vošmerová, P.

error: Obsah webu je chráněn!