Obsah časopisu Maso, ročník 2020, číslo 2

4 – Biologicky degradovatelné obaly – polymléčná kyselina

Ježek F.

8 – Balené čerstvé maso a bakterie

Dušková, M., Kameník, J., Dorotíková, K., Král, O.

17 – Ať vydrží! Jak na údržbu baliček?

Brůček, P.

18 – MULTIVAC se v uplynulých třech letech vyvíjel velice dobře. Rozhovor s Ing. Júliusem Maindlem, jednatelem společnosti MULTIVAC Verpackungsmaschinen Česká republika s.r.o.

Kameník, J.

20 – Příklady použití metody LCA v potravinářství – environmentální dopady balení potravin z pohledu celého životního cyklu

Kočí, V.

24 – Technologie PLATFORM® od G. Mondini – spojení kreativity, inovace technologie

Kameník, J.

27 – Méně znamená více… Wipak solution

Vaňáč, V., Šimon, J.

30 – Cryovac® BDF® – zodpovedné balenie

Hurta, R.

31 – Vliv pohlaví na barvu vepřového masa

Dračková, E., Sládek, L., Filipčík, R.

35 – Triumfální pochod drůbežího masa pokračuje; Prognóza vývoje produkce masa do roku 2028

Windhorst, H.-W.

39 – Legislativní změny postupů prohlídek po porážce

Doubková V.

44 – NIR analýza – spolehlivá kontrola jakostních parametrů v masném průmyslu

Bien, R., Hrbáčková, B.

47 – Koření v masných výrobcích Eutrema wasabi – japonský křen

Valchař, P.

51 – Workshop – Sledování kvality masa sladkovodních ryb a výrobků z nich

Honzlová, A., Čurdová, H., Šimek, B., Másílko, J., Příborský, J., Mráz, J., Velíšek, J., Schebestová, L.

4 – Biodegradable packaging – polylactic acid

Ježek F.

8 – Packed fresh meat and bacteria

Dušková, M., Kameník, J., Dorotíková, K., Král, O.

17 – How to deal with maintenance of chamber packing machines?

Brůček, P.

18 – Interview with Ing. Július Maindl, Managing Director of MULTIVAC Verpackungsmaschinen Česká republika s.r.o.

Kameník, J.

20 – Examples of application of LCA method in food industry – environmental impacts of food packaging from the whole life cycle perspective

Kočí, V.

24 – PLATFORM® Technology by G. Mondini: where creativity, innovation and technology become one

Kameník, J.

27 – Less means more… Wipak solution

Vaňáč, V., Šimon, J.

30 – Cryovac® BDF® – Packaging with responsibility

Hurta, R.

31 – The effect of sex on the colour of pork

Dračková, E., Sládek, L., Filipčík, R.

35 – Forecast of meat production by 2028

Windhorst, H.-W.

39 – Legislative chenges in postmortem inspection

Doubková V.

44 – NIR analysis – reliable quality control in the meat industry

Bien, R., Hrbáčková, B.

47 – Spice in meat products – Wasabi

Valchař, P.

51 – Monitoring the quality of freshwater fish meat and fish meat products – workshop within the project No. QK1810095

Honzlová, A., Čurdová, H., Šimek, B., Másílko, J., Příborský, J., Mráz, J., Velíšek, J., Schebestová, L.

error: Obsah webu je chráněn!