Obsah časopisu Maso, ročník 2020, číslo 1

4 – Bravčové mäso – produkcia a spotreba mäsa

Staruch L., Baranovičová E.

8 – Aktuální produkce, spotřeba a zahraniční obchod s vepřovým masem (svět, EU)

Kameník, J.

12 – „Víc než jen maso“; Rozhovor s Petrem Černým, jednatelem společnosti VION Praha s. r. o.

Kameník, J.

14 – Vion Food Group se chystá rozšířit a modernizovat svůj závod v nizozemském Boxtelu

Burgmans, I.

15 – Stabilní produkce vepřového masa; Dánsko zaujme vysokým standardem kvality a zaměřením na ochranu životního prostředí i na dobré životní podmínky zvířat

Windhorst, H.-W.

18 – Porovnání kvality masa přeštického černostrakatého plemene a plemene české landrace

Pokorná, K., Čítek, J., Panuška, M., Lebedová, N., Okrouhlá, M., Stupka, R.

25 – Kastrace prasat v EU po roce 2018

Kabourková, E., Steinhauserová, I.

28 – Vhodné bez jakéhokoliv omezení; Analýzy kvality masa imunokastrovaných kanců pro zpracování v masné výrobě

Stiebing, A.

32 – Virus afrického moru prasat a možnosti jeho šíření masem a masnými výrobky

Krzyžánková, M., Krásna, M., Bena, M., Vašíčková, P.

39 – Analogy masa

Kameník, J., Král, O.

46 – Změny právních předpisů týkajících se masa za rok 2019

Vošmerová, P.

51 – Konzumné žaby, skokan volský (Lithobates catesbeianus, Amphibia, Anura): mini revue, časť 3

Šimko, J., Šimková, Z., Šimko, Š.

56 – Konference Hygiena Alimentorum XLI

4 – Pork: production and consumption

Staruch L., Baranovičová E.

8 – Current production, consumption and foreign trade in pork (world, EU)

Kameník, J.

12 – More than just Meat: Interview with Petr Černý, managing director of VION Praha s.r.o.

Kameník, J.

14 – Vion Food Group to expand and modernize the location in Boxtel (NL)

Burgmans, I.

15 – Stable pork production. It will attract Denmark with a high quality standard and a focus on environmental protection and animal welfare

Windhorst, H.-W.

18 – The comparison of meat quality between Prestice black-pied pig and Czech Landrace

Pokorná, K., Čítek, J., Panuška, M., Lebedová, N., Okrouhlá, M., Stupka, R.

25 – Review: Surgical Castraction of Male Piglets in EU after 2018

Kabourková, E., Steinhauserová, I.

28 – Suitable without any restrictions. Analyzes of meat quality of immunocastrated boars for meat processing

Stiebing, A.

32 – African swine fever virus and the possibility of transmission by contaminated meat and products thereof

Krzyžánková, M., Krásna, M., Bena, M., Vašíčková, P.

39 – Meat Analogues

Kameník, J., Král, O.

46 – Amendments to food legislation on meat in 2019

Vošmerová, P.

51 – Edible frogs, North American bullfrog (Lithobates catesbeianus, Amphibia, Anura): Mini Revue, Part 3

Šimko, J., Šimková, Z., Šimko, Š.

56 – Hygiena Alimentorum Conference, May 2020