Obsah časopisu Maso, ročník 2019, číslo 7

4 – Porovnání nákupního chování českých domácností v periodách září 2018 – srpen 2019 versus září 2013 – srpen 2014

Šebková, V.

6 – Maso a masné výrobky v naší stravě jako odraz doby

Král, O.

12 – Po roce dřiny první místo. Rozhovor s Alešem Peterkou, majitelem řeznictví Masology

Kameník, J.

14 – Obchod i zákazník se zaměřují na čerstvé potraviny

Klánová, E.

18 – Srovnání nedostatků při prodeji potravin v klasických obchodech a tzv. zlevněnkách

Novotná, K.

23 – Chov, produkce a zpracování masa nedomestikovaných zvířat v Namibii

Bureš, D., Hoffman, L.C.

29 – Mramorování a křehkost grilovaných hovězích steaků z 50% kříženců plemene wagyu a jejich srovnání se současnou nabídkou z českých supermarketů

Dufek, A., Bartoňková, I., Krejčová, H., Vacátko, E.,

34 – Dlouhotrvající cesty skotu

Satinská, D., Moffat, L., Kulikowska, K.

38 – Porážka březích jalovic a krav na jatkách

Kaluža, M.

47 – Pohled na porážky březích plemenic skotu

Brávek, P.

51 – Rýchla detekcia vybraných druhov hydinového mäsa pomocou DNA čipu

Belej, Ľ., Jurčaga, L., Benešová, L., Bobko, M., Čapla, J., Čurlej, J., Bobková, A., Zváč, R.

54 – Konzumné žaby, skokan volský (Lithobates catesbeianus, Amphibia, Anura): mini revue, časť 2

Šimko, J., Šimková, Z., Šimko, Š.

63 – Ochrana zvířat a welfare 2019

Voslářová, E.

64 – Plán jednotlivých čísel časopisu Maso, ročník 2020

4 – Comparison of shopping behavior of Czech households in September 2018 – August 2019 versus September 2013 – August 2014

Šebková, V.

6 – Meat and meat products in our diet as a reflection of time

Král, O.

12 – After a year of toil first place. Interview with Ales Peterka, owner of a butchery Masology

Kameník, J.

14 – Both the retail and the customer focus on fresh food

Klánová, E.

18 – Deficiencies in the selling of food in traditional shops and discount shops

Novotná, K.

23 – Wildlife ranching, game meat production and processing in Namibia

Bureš, D., Hoffman, L.C.

29 – Marbling and tenderness in grilled beef steaks from 50% Wagyusired crossbreds and comparison with current offer in Czech supermarkets

Dufek, A., Bartoňková, I., Krejčová, H., Vacátko, E.,

34 – Long journeys in cattle

Satinská, D., Moffat, L., Kulikowska, K.

38 – Slaughter of pregnant heifersand cows in abbatoirs

Kaluža, M.

47 – Insight on slaughter of pregnant cows

Brávek, P.

51 – Rapid detection of selected poultry meat using DNA chip

Belej, Ľ., Jurčaga, L., Benešová, L., Bobko, M., Čapla, J., Čurlej, J., Bobková, A., Zváč, R.

54 – Edible frogs, North American bullfrog (Lithobates catesbeianus, Amphibia, Anura): Mini Revue, Part 2

Šimko, J., Šimková, Z., Šimko, Š.

63 – Conference “Animal Protection and Welfare 2019”, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno

Voslářová, E.

64 – Maso journal 2020: issue schedule

error: Obsah webu je chráněn!