Obsah časopisu Maso, ročník 2019, číslo 6

4 – Balení potravin

Jarošová, A.

7 – VISCOFAN – produktové novinky roku 2019

Šerhakl, D.

12 – Sílící poptávka po strojích Weber nás naplňuje optimismem do dalších let. Rozhovor s Petrem Motalem, jednatelem společnosti WEBER CZ s. r. o.

Kameník, J.

14 – Udržitelnost balení masa a masných výrobků s G. MONDINI

Kameník, J.

17 – Smrštitelné sáčky – tradiční a přesto moderní způsob balení masa a masných výrobků

Müller, J.

21 – Modifikovaná atmosféra pro prodloužení trvanlivosti

Pokorná, J.

22 – Obalové řešení pro udržitelnou budoucnost

Vaňáč, V., Šimon, J.

24 – FachPack 2019 – „Ekologicky šetrné obaly“

Ježek, F.

29 – Rituální porážky v České republice

Vošmerová, P., Fikeisová, V.

33 – Ochrana jatečných prasat při chovu z pohledu legislativy

Rozkydalová, M.

38 – Použití azaperonu ke snižování stresové zátěže prasat v podmínkách velkochovů

Svoboda, M., Mruvčinská, M.

40 – Produkce a spotřeba masa v regionech světa a v ČR v roce 2018

Kameník, J.

42 – Odborný seminář na VOŠL a SLŠ v Písku. Legislativní změny související s dopady chovu a lovu spárkaté zvěře na obnovu lesů postižených kůrovcovou kalamitou, zdravotní stav ulovené volně žijící zvěře a zkušenosti ze systému práce proškolených osob

Ježek, F.

47 – Konzumné žaby, skokan volský (Lithobates catesbeianus, Amphibia, Anura): mini revue, časť 1

Šimko, J., Šimková, Z., Šimko, Š.

53 – ICoMST 2019 – International Congres of Meat Science and Technology v Postupimi

Bureš, D.

54 – Plán jednotlivých čísel časopisu Maso, ročník 2020

4 – Food packaging. A review

Jarošová, A.

7 – Viscofan – product news of 2019

Šerhakl, D.

12 – Interview with Petr Motal, Managing Director of Weber CZ s.r.o.

Kameník, J.

14 – G. Mondini and the sustainability of the packaging of meat and meat products

Kameník, J.

17 – Shrinkable bags – a traditional yet modern way of meat and meat products packaging

Müller, J.

21 – A modified atmosphere for a longer shelf life

Pokorná, J.

22 – Wipak: a packaging solution for a sustainable future

Vaňáč, V., Šimon, J.

24 – FachPack 2019 – environmentally friendly packaging

Ježek, F.

29 – Ritual slaughters in the Czech Republic

Vošmerová, P., Fikeisová, V.

33 – Protection of slaughter pigs from the legislative perspective

Rozkydalová, M.

38 – The use of azaperone to reduce stress in pigs under conditions of large farms

Svoboda, M., Mruvčinská, M.

40 – Meat production and consumption in regions of the world and in the Czech Republic in 2018

Kameník, J.

42 – Workshop at VOŠL and SLŠ in Písek – Legislative amendments related to the impact of hoofed game management and hunting on the recovery of forests affected by bark beetle calamity. The health status of wild game. The experience from the work system of trained people

Ježek, F.

47 – Edible frogs, North American bullfrog (Lithobates catesbeianus, Amphibia, Anura): Mini Revue, Part 1

Šimko, J., Šimková, Z., Šimko, Š.

53 – ICoMST 2019 – International Congres of Meat Science and Technology in Postupim/Germany

Bureš, D.

54 – Maso journal 2020: issue schedule

error: Obsah webu je chráněn!