Německá úrazová pojišťovna Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) pokrývá přibližně 3,9 milionu zaměstnanců z téměř 400 000 společností v potravinářském a nápojovém průmyslu, v hotelnictví a pohostinství, v tabákovém průmyslu a rovněž v zábavním průmyslu. Všichni zaměstnanci těchto společností jsou zákonně pojištěni proti pracovním úrazům a nemocem u BGN.

Pojišťovna nedávno zveřejnila studii, která se zabývá vhodnými podmínkami pro šíření SARS-CoV-2 v potravinářských provozech. Výsledky publikoval ve svém prosincovém vydání časopis Fleischwirtschaft.

Čím nižší teplota na pracovištích, tím existuje vyšší pravděpodobnost nakažení. Ukázalo se, že s každým poklesem teploty o 1 °C se zvyšuje možnost infekce o 3 %. Významným prvkem je také kvalita vzduchu a samozřejmě rozestupy mezi pracovníky.

Zaměstnanci, kteří pracují v místech vybavených ventilačním systémem, mají o 24 % nižší pravděpodobnost infekce covid-19, než je tomu na pracovištích bez systému ventilace. Kromě toho bylo také zkoumáno, jak působí množství přiváděného vzduchu na riziko nakažení. Přitom se zjistilo, že každých dalších 100 m3 čerstvého vzduchu přivedeného za 1 hod a na 1 osobu sníží pravděpodobnost infekce SARS-CoV-2 o 34 %. Jestliže se na osobu přivede hodinově jen 10 m3 dalšího čerstvého vzduchu, klesá riziko o 4 %.

Pokud zaměstnanci na svých pracovištích nemůžou dodržet minimální rozestupy 1,5 metru, mají o 87 % vyšší pravděpodobnost nakažení, než je tomu u pracovníků, kteří tuto vzdálenost jsou schopni dodržet. Studie BGN vychází ze šetření v 22 podnicích s celkem téměř 22 000 zaměstnanci.


Kam